PSEB 8th Date Sheet 2020 (Released) Punjab Board 8th Class Date Sheet 2020 Download PDF

PSEB 8th Date Sheet 2020 (Released) Punjab board 8th class Date sheet 2020 Download PDF :-  Hello friends Punjab school education board are announced PSEB 8th date sheet 2020 on the board official website @ pseb.ac.in. PSEB 8 th class time table declared for the education board of Punjab on the board official home page. Students can download PSEB 8th date sheet 2020 now board website. 8th class student’s Exam Start 3 March  2020 and last exam 16  March . Punjab education board 8th class students are visiting board official website and can download PSEB 8th Date Sheet 2020 and Download the time table and work hard for best results for 8th class. We are provided PSEB Class 8th Date Sheet 2020 official links and you download 8th class time table in PDF file. Firstly your exam for Hindi, Urdu, Punjabi in February 2020. Candidates are visiting board official website @ pseb.ac.in and download your exam date sheet our here.

Latest Update :-  PSEB new  8th  Class Revaise  Date Sheet 2020 Punjab School Education Board  Release  8th class  Re date sheet 2020 students can check now board official website @ pseb.ac.in )

[ਤਾਜ਼ਗੀ ਖ਼ਬਰਾਂ :  ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 8 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ੀਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ.]

PESB 8th Class Date Sheet 2020 Punjab Board www.pseb.ac.in

The Punjab school education board is declared PESB 8th class Date Sheet 2020 on board official website @ pseb.ac.in. 8th class students visit now board website and take for board time table. Punjab board released board class time table 2020 candidates can download now board home page. Download PSEB 8th Date Sheet 2020 and Download the time table and work hard for best results for 8th class. Punjab board 8th class exam start on 3 march to 16 march last exam for 8th class. Students now continue our study for 8th class and get better result in Punjab school education board mohali . Punjab education board after some month is released for 5th & 8th class result 2020 in April last month.

Steps For Downloading Online For PSEB Class 8th Date Sheet 2020

Punjab education board is declared PESB 8th class Date Sheet 2020 on the board official website you can download some steps.

  •  firstly you visit Punjab board official website @www.pseb.ac.in
  • After you click this link and open official website
  • Now click PESB 8th class Date Sheet 2020 open and print page
  •  students print page save and download board Time table 2020 future reference

Note:- Punjab Education board 5th Class Date Sheet 2020  click Here

PESB 8th Class Date Sheet 2020 Punjab Education Board 8th Class Date Sheet 2020 PDF

Hello friends Punjab school education board are announced PSEB 8th date sheet 2020 on the board official website @ pseb.ac.in. PSEB 8 th class time table declared for the education board of Punjab on the board official home page. Students can download PSEB 8th date sheet 2020 now board website. 8th class student’s exam start 3 March 2020 and last exam 16 March . Students can now download PESB 8th class Date Sheet 2020 Punjab education board official website www.pseb.ac.in our here. 8th class first exam 3 march 2020 Hindi, Urdu and Punjabi subject exam. After all subject exams other days, students can she board time table on official website visit and get full information here. Punjab board 8th class students get better results to you continue your study now. Students can take all Punjab board date sheet information for our website www.rkalerts.com now.

Note:-  Punjab Board 8th class board date sheet should be done this way.  Download  Watch this video here    click now 

ਪੀਐਸਈਬੀ 8 ਕਲਾਸ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 2020 ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 8 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੀਟ 2020 ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਉਨਲੋਡ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਰੀਕ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਬੋਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 8 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Note :- All Board Class Date Sheet 2020 More Information   Click Now

Important link :-

Board NamePunjab School Education Board, Mohali
Name of ExamPSEB 8th Class Exam
Punjab Board 8th Class Exam Date3 to 16 March 2020
PSEB 8th Class Result StatsGiven Link Below
PSEB 8th Class  Revaise Date Sheet PDFClick Now
Official Website www.pseb.ac.in
Join Our Face Book GroupClick
All Rajasthan Board Exam Date Sheet PDFClick
CBSE Board Class Time TableClick

Leave a Comment